Teny

Klakulator przekształtacjący dane surowe na normy tenowe. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: