Test dla wariancji i odchylenia standardowego w jednej próbie

Test oblicza statystykę z i poziom istotności w teście dwustronnym dla jednej wariancji lub odchylenia standardowego w porównaniu z zadaną wartością (wartość testowana). Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy
Wartość testowana:
Mała próba
Duża próba

Współczynnik Z:
Istotność: